Triglav
Česká pojišťovna
slide2 slide1 slide3 slide5 slide4 slide6

Co dělat v případě nehody

  • je-li někdo zraněn, poskytněte první pomoc, v případě potřeby zavolejte lékaře a přivolejte policii

  • pokud je škoda na jednom při nehodě poškozeném vozidle nebo jiném majetku vyšší než 100 000 Kč, přivolejte policii

  • pokud vznikla škoda na majetku třetí osoby nebo na dopravním značení nebo pozemní komunikaci, přivolejte policii

  • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě

  • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků

  • pokud bude k DN přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním

  • v opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky)

Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je nezbytné s dalším účastníkem dopravní nehody vždy sepsat společný záznam o dopravní nehodě (doporučujeme formulář vytisknout a vozit s sebou ve vozidle).

Společný záznam o dopravní nehodě musí být podepsán a obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Upozorňujeme, že novela zákona č. 168/1999 sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ukládá s účinností od 1.1.2010 poškozenému při uplatnění nároku povinnost předložit společný záznam o dopravní nehodě (§9, odst. 1).

Tato povinnost je uložena i pojištěnému (§8, odst. 4), přičemž pojištěnému při nesplnění této povinnosti hrozí, že pojistitel proti němu uplatní právo na úhradu vyplacené částky (§10, odst. 1, písm. d).

Zapište si: SPZ, značku a typ zúčastněných vozidel VIN (17-cti místný identifikační kód vozidla) jména/příjmení a bydliště jejich řidičů, jména/příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků údaje o pojištění (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnosti zelené karty)

 

© 2011 JAVECAR | mobil: 736766493 | e-mail: info@javecar.cz